Free Shipping >> Finland over 70€ | Europe over 130€ | Rest of World over 175€
0

Ostoskorisi on tyhjä

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä: 15.12.2016, päivitetty 18.5.2017

1. Rekisterinpitäjä

ILO Yarn Oy
Asemakatu 12
24100 Salo
puh. 0404822707
hello@iloyarn.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Michelle Virtanen ja Laura Pelkonen, ILO Yarn Oy, Asemakatu 12, 24100 Salo

3. Rekisterin nimi

ILO Yarn Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ILO Yarn Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilausten käsittelyyn sekä muihin mahdollisiin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustiedot:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ILO Yarn Oy:n verkkokaupan asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ILO Yarn Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa ILO Yarn Oy:lle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se ILO Yarn Oy:lle.

Uutiset ja Päivitykset

Rekisteröidy saadaksesi lisätietoa tarjouksista, uutuuksista jne...